Smart teknik, molnbaserad administration och automatiserade arbetsrutiner har inneburit förändringar för företag. Den nya arbetsvardagen öppnar upp för en effektiv verksamhet som skapar förutsättningar för lönsamhet.

Kommer modern teknik och automatisering göra den mänskliga arbetskraften onödig? Nej, men vi kan vänta oss nya kompetenskrav och arbetssysslor.

Smarta system förenklar

I takt med att internet blivit en självklar ingrediens och plattform i arbetsvardagen har även system och lösningar anpassats till en allt mer onlinebaserad verksamhet. Digitala verktyg och smarta system är idag mer eller mindre ett måste för företag som vill utvecklas och generera lönsamhet. Föråldrade system är nämligen ett hinder och kan leda till direkt ödesdigra konsekvenser som är rent ut sagt omöjliga att överleva.

Ett bra exempel är implementering av moderna CRM system som hjälper företag att hantera samt kontrollera olika flöden i verksamheten. Framför allt olika typer av data från både befintliga och potentiella kunder. Det finns ett stort utbud av olika typer av CRM-lösningar på marknaden som på varierande sätt beräknar kundvärden utifrån olika faktorer. Ett exempel är system som kopplar samman kommunikation med försäljning och kundlojalitet. Faktum är att den här typen av effektiva företagslösningar även bidragit till nya titlar och roller inom verksamheter. Det behövs i många fall expertis inom området och företag anställer personer med kompetens just inom CRM.

Molnbaserade administrationsfunktioner är ett annat inslag som är en direkt konsekvens av internets etablering inom vardag och affärsliv. Allt mindre mänskliga resurser krävs för att hantera dokumentation, kommunikation och så vidare. Däremot har kravet på teknisk kompetens när det gäller smart teknik och digitala verktyg blivit allt striktare. Företag som inte riktigt har hängt med i utvecklingen när det gäller digital korrespondens och molnbaserade tjänster tappar snabbt marknadsandelar.

Automatiserade arbetssysslor

Begreppet automatisering har varit frekvent omtalat på senare tid och innebär i korta drag att en arbetsprocess övertas av robotar eller databaserade system. Då sker arbetsmomentet på exakt samma sätt oavsett hur många gånger sysslan ska utföras. Något som så klart innebär att den mänskliga faktorns risker utesluts och i regel är en automatiserad arbetssyssla mer effektiv.

De positiva fördelarna med att introducera automatiserade moment på arbetsplatser har lett till en diskussion kring det mänskliga arbetsvärdet. Det vill säga om människans roll på en arbetsplats inte längre har samma betydelse. Få saker tyder dock på att så är fallet utan istället handlar det om nya förutsättningar för företag som anställer. Automatisering har helt enkelt lett till att nya roller skapats med kompetenskrav som tidigare inte var nödvändiga.

Universitet och högskolor erbjuder studier inom olika klassiska fält där den nya tekniken är central. Nyutbildade ekonomer, ingenjörer, utvecklare eller andra yrkeskategorier besitter idag färdigheter inom ett bredare fält än tidigare. Kompetens spänner idag över fler områden och företag gynnas av effektiva system som sköts av kunniga människor.