Aldrig förr har kommunikation människor emellan varit så tekniskt utbyggd som den är idag. Den är lätt att använda sig av, liten i fickan men stor som ett världsbibliotek i formen av ett moln av information. Det finns stora moln och små moln. De går att använda privat likväl som i företagen.

Distansarbete

Idag har vissa företag sina medarbetare som distansarbetare utspridda i närområdet eller så långt bort som på andra sidan jordklotet. Ändå kan de anställda kommunicera med varandra som om de vore alla i samma kontorsbyggnad men i olika rum. Kommunikationen inom företaget får flexibla lösningar med Omnia intranet som är en modern digital plattform som passar bra för distansarbete såväl som för stationära anställda.

Det nya är just att man kan dela dokument och arbeten genom ett eller flera gemensamma moln. Det gör att ingen av de anställda behöver sitta nära varandra utan alla kan hålla till på helt olika orter om de vill. Internkommunikationen kan även hållas igång dels genom skriftväxling via e-post, sms, chatt och dels genom telefon, Messenger och Skype m.m.

Olika ord- och bildbehandlingsprogram kan användas både på plats och på distans. Likadant kan man ha företagets alla dokument tillgängliga kollektivt i företagets moln.

Entreprenörer

I dagens samhälle är det, på sätt och vis, lätt att vara företagare om man behärskar den moderna tekniken. Den ger som sagt stora möjligheter att vara flexibel och att nå ut över hela världen till och med.

Men på ett annat sätt är det också svårt för entreprenörer i dagens digitala värld. Praktiska företag som restauranger och liknande behöver inte använda sig av det digitala i så hög utsträckning men väldigt många andra behöver det.

Friheten och flexibiliteten har också villkor för att det ska fungera. Ett av villkoren är att man som företagare ständigt behöver uppdatera sig kunskapsmässigt och att man behöver uppdatera programvaran med jämna mellanrum. Och det kan vara både kostsamt och tålamodsprövande i vissa fall.

Social interaktion

En annan sak som också fungerar och är fullt möjlig att genomföra med ett digitalt intranät är samtal arbetstagare emellan vid kafferaster och luncher. Som chef kan man ha enskilda samtal med sina anställda likväl som man kan samla till konferens i ett gruppsamtal. Det fungerar nästan som om alla finns på kontoret i stan trots att alla sitter hemma eller på stranden när de jobbar.

Som företagare behöver man inte vara orolig för att distansarbetet inte blir gjort bara för att den anställda inte sitter på kontoret. Det beror just på att allt material som behöver vara tillgängligt finns tillgängligt för alla i molnet och samtal sker öppet synligt för alla eller i en enskild krypterad tråd. Kunder kan prata med var och en i företaget via medflyttning av numret. Det finns tekniska lösningar för alla möjliga situationer där arbetet ändå är mätbart trots att den anställde inte är synlig annat än på bildskärm.