Dagens samhälle blir allt mer högteknologiskt och för att hänga med i utvecklingen måste konkurrenskraftiga företag anpassa sig. Företag som anpassar sig och använder den senaste tekniken har ett försprång framför konkurrenter som inte gör det. Det första du bör göra är att digitalisera processer i ditt företag och automatisera så mycket som går. Att automatisera manuella processer och rutinuppgifter låter dig göra mycket mer med mindre resurser. Denna optimering förbättrar dina förutsättningar till expansion och att bygga upp ditt drömföretag!

Skapa och signera avtal automatiskt med Precisely

Till din hjälp för att automatisera processer har du plattformen Precisely som erbjuder automatiserade lösningar för digital avtalshantering. Denna smarta och enkla lösning optimerar avtalens prestanda genom hela livscykeln för att uppnå maximal effektivitet – precis vad du behöver som företagare. Du kommer att kunna skapa, signera och arkivera automatiskt helt utan ansträngning. Några exempel på kunder som använder Preciselys plattform för digital avtalshantering är Adway, Adverity, Eton, Flaconi och NA-KD.

4 skäl till att överväga digital avtalshantering

Fyra skäl till varför du bör överväga att automatisera och digitalisera avtalshanteringen i ditt företag är:

1. Ger fullständig kontroll – Du får enkelt kontroll över alla avtal och en tydlig översikt om deras status. Den molnbaserade och säkra plattformen Precisely låter dig snabbt hitta varje avtal du letar efter på några sekunder, oavsett tidpunkt och var du befinner dig. Dina avtal kommer alltid att vara tillgängliga och sökbara för de som har åtkomst.

2. Minskar risken för fel – Genom digital avtalshantering standardiserar du avtalens innehåll och språk på ett sätt som minskar risken för fel och misstag. Det gör att du undviker missförstånd och inte hamnar i juridiska tvister lika lätt.

3. Sparar tid – Möjligheten att kunna skapa och signera avtal på avstånd gör att avtalsprocessen kortas ner till en bråkdel av tiden.

4. Ökar säkerheten – Till skillnad mot fysiska dokument och pappersavtal som skyddas med lås och nyckel, så skyddas digitala avtal i molnet med TLS-kryptering på certifierade servrar. Detta förhindrar att du förlorar dina avtal i en brand, vattenskada, inbrott eller annan extern händelse som du inte har kontroll över.