Teckenspråkstolkning och Skrivtolkning.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen
Teckenspråkstolkning för studenter vid Uppsala universitet
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2016-05-13
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
AB Stockholmstolkarna STAB
556449-9456
Blekingegatan 28 B
118 56 Stockholm
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 500000
Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 1
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen
Skrivtolkning för studenter vid Uppsala universitet
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2016-05-13
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
AB Stockholmstolkarna STAB
556449-9456
Blekingegatan 28 B
11856 Stockholm
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 500000
Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 2
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen
Skrivtolkning för studenter vid Uppsala universitet
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2016-05-13
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Meningsbyggarna Sthlm AB
556998-0138
127 37 Skärholmen
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 100000
Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 3
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen
Skrivtolkning för studenter vid Uppsala universitet
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2016-05-13
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
B. Svensk Skrivtolkning AB
556938-2863
417 29 Göteborg
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 100000

 • Förfarande: Tilldelning
 • Procedur: Öppet förfarande
 • Tilldelat datum: 2017-07-15 kl. 09:21
 • CPV-koder: 79540000
 • Upphandlande enhet: Uppsala universitet
 • Adress: Box 887 75108 Uppsala
 • Land: Sverige
 • Kontakt: Monica Söder
 • Telefon: 184711941
 • Fax: 184717910
 • E-post: monica.soder@uadm.uu.se

Beskrivning

Upphandlingen avser tolktjänster för döva och hörselskadade studenter vid Uppsala universitet i Uppsala och Visby. Tjänsterna Teckenspråkstolkning och Skrivtolkning kommer att nyttjas främst i Uppsala universitets lokaler i Uppsala samt i Visby. Andra orter i Sverige kan tidvis förekomma t.ex. vid exkursioner och praktik VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Bilagor

Det finns 3 bilagor til den hör tövlingen. Tillgång till bilagor kröver inloggning i Mercell.