Kommunikationsbyråtjänster.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen
Kommunikationsbyråtjänster
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2016-06-16
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
B. Zellout AB
556613-8144
750 03 Uppsala
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 2000000
Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen
Kommunikationsbyråtjänster
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2016-06-16
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
B. Kärnhuset Järnfeldt Karlsson AB
556665-3092
118 26 Stockholm
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 250000
Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 3
Benämning på upphandlingen
Kommunikationsbyråtjänster
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2016-06-16
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
B. Hillmarketing AB,
556662-9571
621 56 Visby
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 250000

 • Förfarande: Tilldelning
 • Procedur: Öppet förfarande
 • Tilldelat datum: 2017-07-15 kl. 09:21
 • CPV-koder: 79342000
 • Upphandlande enhet: Uppsala universitet
 • Adress: Box 887 75108 Uppsala
 • Land: Sverige
 • Kontakt: Monica Söder
 • Telefon: 184711941
 • Fax: 184717910
 • E-post: monica.soder@uadm.uu.se

Beskrivning

Uppsala universitet skall vid behov kunna avropa hela eller delar av kampanjer eller andra större, sammanhållna uppdrag inom området kommunikation och marknadsföring.

I uppdraget skall följande tjänster ingå:

— Målgruppsanalyser (avser nationella och internationella målgrupper);

— Analyser inför val av kanaler och medier;

— Kreativt idéarbete gällande tryckta och digitala medier;

— Alla förekommande steg från idé till färdig kampanj/produkt/tjänst: projektledning, kontakttid med kund, copy, formgivning, produktionsledning, korrekturläsning, administrativa tjänster, lämning till tryck etc.;

— Löpande kvalitetskontroller av förekommande processer och leveranser;

— Anlitande av upphandlade underleverantörer till Uppsala universitet inom området kommunikation och marknadsföring (foto, film, text, tryck, profilprodukter, annonsförmedling, översättare etc.).

Bilagor

Det finns 11 bilagor til den hör tövlingen. Tillgång till bilagor kröver inloggning i Mercell.