Kontors- och skolaförbrukning.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen
Kontors- och skolaförbrukning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-05-11

  • Förfarande: Tilldelning
  • Procedur: Öppet förfarande
  • Tilldelat datum: 2017-07-15 kl. 09:25
  • CPV-koder: 30190000 , 37820000 , 37822000 , 39162000
  • Upphandlande enhet: Sollefteå kommun
  • Adress: Kommunstyrelseförvaltningen 88180 Sollefteå
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Maria Gimbergsson
  • Telefon: 620682342
  • E-post: maria.gimbergsson@solleftea.se

Beskrivning

Förbrukningsmaterial förekommande i skolor och i kontor.

Bilagor

Det finns 2 bilagor til den hör tövlingen. Tillgång till bilagor kröver inloggning i Mercell.