Vinterväghållning

Status: Aktiv Frist: 17. juli 2017 kl. 23:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Öppet förfarande
  • Publiceringsdatum: 2017-05-22 kl. 13:55
  • CPV-koder:
  • Upphandlande enhet: Karlshamns kommun
  • Adress:
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Daniel Camenell
  • Telefon:
  • E-post: daniel.camenell@karlshamn.se

Beskrivning

Leverans av Vinterväghållning för uttag vid behov under avtalstiden.

Vinterväghållning upphandlas för 30 stycken områden.

1-12 är i huvudsak på enskilda vägar, EV.
13-27 är i huvudsak i tätbebyggelse, TB.
28-30 är på gång och cykelvägar, GC.

Entreprenören förbinder sig att leverera beställarens verkliga behov.
Historisk volym för ett normalår beräknas vara ca 5 avrop på EV och TB och 10 avrop på GC. Dessa uppgiften lämnas som upplysning utan förbindelse.

Beställaren äger rätt att utföra snöröjning med egna maskiner, efterputsning, ishyvling, borttagning av drivbildning, upplastning och borttransport av snö samt halkbekämpning.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen