Komplettering: Sterilemballage 2017

Status: Aktiv Frist: 17. juli 2017 kl. 23:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Öppet förfarande
  • Publiceringsdatum: 2017-06-30 kl. 14:17
  • CPV-koder:
  • Upphandlande enhet: Landstinget Blekinge
  • Adress:
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Maria Landgren
  • Telefon: 455736303
  • E-post: maria.landgren@ltblekinge.se

Beskrivning

Sterilemballage

Ansvarig upphandlare
Maria Landgren
Telefon +46 455736303
Mobiltelefon +46 734471753
E-post maria.landgren@ltblekinge.se

Bilagor

Det finns 8 bilagor til den hör tövlingen. Tillgång till bilagor kröver inloggning i Mercell.