Förlängd anbudstid: Gasteknisk utrustning

Status: Aktiv Frist: 17. juli 2017 kl. 23:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Förenklad upphandling
  • Publiceringsdatum: 2017-06-15 kl. 07:38
  • CPV-koder:
  • Upphandlande enhet: Gasnätet Stockholm AB
  • Adress:
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Rolf Källberg
  • Telefon:
  • E-post: rolf.kallberg@gasnatetstockholm.se

Beskrivning

Vi avser att handla upp utrustning och verktyg för underhåll och utveckling av våra gasnät i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Utrustningen avser varor av gasteknisk karaktär som rör, muffar, ventiler, verktyg, installationsdelar och förbrukningsmaterial.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen