ITSAM-Backup-2017

Status: Aktiv Frist: 17. juli 2017 kl. 23:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Öppet förfarande
  • Publiceringsdatum: 2017-06-07 kl. 14:11
  • CPV-koder:
  • Upphandlande enhet: Kommunalförbundet ITSAM
  • Adress:
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Conny Forsberg
  • Telefon:
  • E-post: conny.forsberg@itsam.se

Beskrivning

Kommunalförbundet ITSAM avser upphandla system för backup av data.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen