Förlängd anbudstid: Fordonsleasing

Status: Aktiv Frist: 17. juli 2017 kl. 23:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Öppet förfarande
  • Publiceringsdatum: 2017-06-28 kl. 08:51
  • CPV-koder:
  • Upphandlande enhet: Tjörns kommun
  • Adress:
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Jessica Lundh
  • Telefon: 0304601287
  • E-post: jessica.lundh@tjorn.se

Beskrivning

Kommunerna Kungälv, Stenungsund och Tjörn deltar i SOLTAK:s samarbetet och har ett gemensamt projekt för hanteringen av sina fordon och alla kringtjänster som är relaterade till fordonen och deras administration.

Denna upphandling avser de samverkande kommunernas behov av finansiell leasing för finansiering av sin fordonsflotta för fordon upp till 3,5 ton. Fordonsflottan omfattar idag ca 450 fordon där fordonen generellt byts ut med 36 eller 60 månaders intervall.

Kontaktperson

Jessica Lundh
0304-601287

jessica.lundh@tjorn.se

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen