Mobiltelefoner

Status: Aktiv Frist: 17. juli 2017 kl. 23:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Öppet förfarande
  • Publiceringsdatum: 2017-06-15 kl. 13:18
  • CPV-koder:
  • Upphandlande enhet: Helsingborgs stad
  • Adress:
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Kristian Svensson
  • Telefon: 08701643
  • E-post: kristian.svensson@helsingborg.se

Beskrivning

IT-enheten i Helsingborgs stad upphandlar mobiltelefoner.

Kontaktperson

Kristian Svensson
+46708 701643

kristian.svensson@helsingborg.se

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen