Kyrkskolan, del av Innerstaden 1:64, Trelleborg

Status: Aktiv Frist: 17. juli 2017 kl. 23:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Förenklad upphandling
  • Publiceringsdatum: 2017-06-16 kl. 15:42
  • CPV-koder:
  • Upphandlande enhet: Aktiebolaget Trelleborgshem
  • Adress:
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Claes Rörstam
  • Telefon:
  • E-post: claes.rorstam@trelleborgshem.se

Beskrivning

Befintlig indirekt hydraulhiss inom Portgränd 24, del av Innerstaden 1:64 inom Trelleborgs kommun, rivs/demonteras i in helhet. Ny maskinlös drivskivehiss ska installeras i det befintliga hisschaktet.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen