Inredningsprojektering av Kontors- undervisningslokaler bibl.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen
Inredningsprojekteringstjänster av kontorslokaler, torra undervisningslokaler samt bibliotek
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2016-10-14
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
LINK Arkitektur AB
556283-8564
120 08 Stockholm
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 1000000
Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen
Inredningsprojekteringstjänster av kontorslokaler, torra undervisningslokaler samt bibliotek
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2016-10-14
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Marge Arkitekter AB
556622-4597
118 46 Stockholm
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 500000
Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 3
Benämning på upphandlingen
Inredningsprojekteringstjänster av kontorslokaler, torra undervisningslokaler samt bibliotek
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2016-10-14
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
B. White Arkitekter AB
556140-1018
403 17 Göteborg
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 500000

 • Förfarande: Tilldelning
 • Procedur: Öppet förfarande
 • Tilldelat datum: 2017-07-15 kl. 09:21
 • CPV-koder: 71200000
 • Upphandlande enhet: Uppsala universitet
 • Adress: Box 887 75108 Uppsala
 • Land: Sverige
 • Kontakt:
 • Telefon: 184711941
 • Fax: 184717910
 • E-post: monica.soder@uadm.uu.se

Beskrivning

Leverantören skall vid behov kunna tillhandahålla arkitekter för inredningsprojektering av inredningsprojekteringstjänster av kontorslokaler, torra undervisningslokaler samt bibliotek för Uppsala universitet i Uppsala och Visby.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen