Tillhandahållande, förvaltning, driftstöd och avveckling MPS.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 16FMV4011-2
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen
Tillhandahållande, förvaltning, driftstöd och avveckling MPS
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-06-30
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Genicore AB
Göteborg
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE232
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 5000000

  • Förfarande: Tilldelning
  • Procedur: Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning
  • Tilldelat datum: 2017-07-15 kl. 09:21
  • CPV-koder: 72220000
  • Upphandlande enhet: Försvarets materielverk
  • Adress: Box 1005 73226 Arboga
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Eric Rickard Clame
  • Telefon: 000
  • E-post: eric.clame@fmv.se

Beskrivning

Tillhandahållande, förvaltning, driftstöd och avveckling MPS.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen