Inredningsprojektering av laboratorier.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen
Inredningsprojektering av laboratorier
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2016-05-13
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
B. LINK arkitektur
556283-8564
120 08 Stockholm
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 1000000
Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen
Inredningsprojektering av laboratorier
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2016-05-13
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
B. Nyréns Arkitektkontor AB
556221-6613
116 92 Stockholm
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 1000000

 • Förfarande: Tilldelning
 • Procedur: Öppet förfarande
 • Tilldelat datum: 2017-07-15 kl. 09:21
 • CPV-koder: 71200000
 • Upphandlande enhet: Uppsala universitet
 • Adress: Box 887 75108 Uppsala
 • Land: Sverige
 • Kontakt:
 • Telefon: 184711941
 • Fax: 184717910
 • E-post: monica.soder@uadm.uu.se

Beskrivning

Leverantören skall vid behov kunna tillhandahålla arkitekter och installationssamordnare för inredningsprojektering av laboratorier och intill liggande kontorslokaler samt undervisningslokaler för Uppsala universitet i Uppsala och Visby.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen