Bevakningstjänster.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-06-16
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Securitas Sverige Aktiebolag
556108-6082
Box 12516
102 29 Stockholm
Sweden
E-post: jon.radefalk@securitas.se
Internetadress: http://www.securitas.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE1
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 18992296

  • Förfarande: Tilldelning
  • Procedur: Öppet förfarande
  • Tilldelat datum: 2017-07-15 kl. 09:21
  • CPV-koder: 79710000 , 79711000 , 79713000 , 79714000
  • Upphandlande enhet: Kungliga biblioteket
  • Adress: Stockholm
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Marianne Benning upphandlare
  • Telefon:
  • E-post: marianne.benning@kb.se

Beskrivning

Upphandling av bevakningstjänster till Kungliga bibliotekets (KB) alla enheter, Stockholm, Bålsta, Grängesberg och Strängnäs.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen