Mediebevakningstjänst 2017.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-06-14
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Retriever Sverige AB
556586-1571
Birger Jarlsgatan 6 B
114 34 Stockholm
Sweden
E-post: daniel.olsson@retriever.se
Internetadress: http://www.retriever.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE1
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 1400000

  • Förfarande: Tilldelning
  • Procedur: Öppet förfarande
  • Tilldelat datum: 2017-07-15 kl. 09:21
  • CPV-koder: 64216000 , 72314000 , 72319000 , 72322000 , 79980000 , 92400000

Beskrivning

FOI avser att upphandla mediebevakning inklusive medieanalys. Målet med upphandlingen är att täcka FOI:s samlade behov av mediebevakning och medieanalys som ska bygga på material från såväl tryckta källor som etermedia och digitala medier.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen