Den odefinierade gränsen

Hur viktigt är det att arbete skiljer sig från privatliv? Det är en ständigt återkommande fråga i våra liv. Att göra detta mätbart är ett projekt i si

Read More

Det generella faktumet

En av de stora frågorna som återstår är distinktionen mellan individ och kollektiv. Den värld vi lever i formas av det här vilket heller inte skiljer

Read More