En Notarius Publicus är en person med juristexamen som bland annat har till uppgift att vidimera dokument. Det vill säga kontrollera att de har skrivits på enligt lagen och på ett sätt där bägge parter är medvetna om vad de gör och är vid sina sinnens fulla bruk. Även om många av dagens avtal har digitaliserats är det fortfarande en viktig funktion.

Notarius Publicus utses formellt sett av Länsstyrelsen. Men de tar alltid betalt för sina tjänster. I ett läge där du behöver en notarius publicus är det viktigt att hitta en du känner att du kan lita på. I uppdraget ligger alltid att vara en opartisk part, vilket gör att det är klokt att tillsammans utse en om ni har något viktigt som ska skrivas på. Apostille24 är då ett bra alternativ. Det är också klokt att, även om du har ett jättetrevligt kontor, träffas på en annan plats för att skriva på avtalet. Eftersom en Notarius Publicus ska vara neutral är det vanligaste att avtal skrivs på hos dem.

Andra uppgifter

Utöver avtalsvidimering arbetar också en notarius publicus med att övervaka lotterier. Om du till exempel har sett Keno-dragningen på TV brukar det finnas en ”statens kontrollant” med. Han eller hon är en notarius publicus. Funktionen kan också användas när en person har dött och det finns ett bankfack eller liknande. Då följer han eller hon med arvingarna när det öppnas för att garantera att ingen tar något som ska in i dödsboet och att det fördelas jämnt.

En notarius publicus kan också ha en roll i samband med offentlig upphandling. Där kan anbudsgivare kräva att det ska finnas en neutral part med när alla anbud öppnas. Detta för att säkerställa att anbudsöppningen sker på ett korrekt och rättvist sätt. Det är särskilt vanligt när ett anbud lämnas i form av delade kuvert där ett utgör ett kvalitetskriterium och det andra ett pris som ska utvärderas separat och oberoende av varandra.