Hur viktigt är det att arbete skiljer sig från privatliv? Det är en ständigt återkommande fråga i våra liv. Att göra detta mätbart är ett projekt i sig. De båda ytterligheterna förutsätter varandra men i många fall kan även motsatsen råda. Vi är alla olika samt skapar välbefinnande på ett varierande sätt. Hur som helst behöver vi förmodligen alla hitta den där ack så viktiga balansen mellan jobb och fritid. Vi behöver det ena för att motiveras till det andra och vice versa.

Arbete är som bekant en stor del av livet vilket medför att företag har ett ganska stort inflytande på oss. Ett centralt begrepp i det hela är den ofrånkomliga stressen. Denna kan uppenbara sig på olika sätt samt kan vara av såväl positiv som negativ karaktär. Företag är inget undantag i det här fallet. Det är därmed av stor vikt att se till människornas bästa på samma sätt som företagets. Det är just det här som också medför att den genomsyrande helheten blir så stabil som möjligt. Människorna är trots allt ett av benen företaget står på och för att utvecklingen ska fortsätta på rätt håll är det fysiska samt psykiska hälsofrämjandet av stor betydelse.

Ett annat centralt begrepp inom företagsvärlden är makt. Denne är i ständig förändring och påverkas av både tid, pengar och förutsättningar. Den kan utövas och omhändertagas på ett flertal olika sätt. Fenomenet har präglat hela den mänskliga historien och det är därmed heller inte särskilt konstigt att det även anammats inom såväl små som stora företag.