Den självklara miljön

Arbetslivet är en väldigt stor del av gemene mans liv. Det ingår som en del av människans natur och fungerar som lika självklara vardagsinstitutioner

Read More

Inramningens varians

Inget företag är i sin uppbyggnad det andra likt. När en organisation skapas medföljer i stort sett alltid någon slags kultur. Det är denne som ligger

Read More

Den mänskliga faktorn

Företag har sedan urminnes tider haft stor påverkan på mänskligheten. Det kan med fog påstås att dessa båda ytterligheter ingår i ett slags beroendefö

Read More

Framåt marsch!

Inom företagande ingår en mängd grenar. Det är ett brett spektrum där såväl driv som funktion återfinns som ständiga följeslagare. Med tanke på att de

Read More

Förändringens vindar blåser

Precis som samhället i stort har digitaliseringen även påverkat företag i hög grad. Det har inneburit enorma fördelar vilket på många sätt skapat en h

Read More

Den odefinierade gränsen

Hur viktigt är det att arbete skiljer sig från privatliv? Det är en ständigt återkommande fråga i våra liv. Att göra detta mätbart är ett projekt i si

Read More

Det generella faktumet

En av de stora frågorna som återstår är distinktionen mellan individ och kollektiv. Den värld vi lever i formas av det här vilket heller inte skiljer

Read More