En av de stora frågorna som återstår är distinktionen mellan individ och kollektiv. Den värld vi lever i formas av det här vilket heller inte skiljer sig särskilt mycket åt från det som varje dag händer på företaget. Människans anpassningsförmåga har antagligen en stor roll i det här. Det spelar egentligen inte någon roll vad det handlar om alternativt vad vi utsätts för. Den hör driften är en del av vår natur. Även om vi har fått vår beskärda del av hjälp på traven hade vi förmodligen inte överlevt utan förmågan att anpassa oss till vår omvärld. Det här en väldigt invecklad och långdragen process men den innehåller alla de komponenter livet kan tyckas bestå av.

Tankar, känslor och reflektioner är en del av vår vardag vilket också medför en del skepticism när vi utsätts för nya samt oväntade händelser. Att exempelvis börja ett nytt jobb eller projekt går ofta liknande väg tillmötes där anpassningsförmågan trots allt efterhand kickar in.

Människor, företag och entreprenörskap håller därmed ständigt varandra i hand även om greppets styrka är av varierande karaktär. Livet i allmänhet är baserat på dessa komponenter där cirkeln egentligen aldrig till fullo kan slutas.