Inget företag är i sin uppbyggnad det andra likt. När en organisation skapas medföljer i stort sett alltid någon slags kultur. Det är denne som ligger till grund för såväl strategier som utveckling. Företagskulturen blir en slags omedveten komponent som pusslar ihop delarna till en helhet. Den kan uppenbara sig på olika sätt beroende på vilken situation det handlar om men när allt kommer omkring förhåller den sig relativt intakt. Det här är inte något som skapas på en dag utan formas över tid i en kontinuerlig samverkan mellan människor, material, omgivning och förändringar.

Samhället har ett förhållandevis stort inflytande på företagens villkor. Det spelar egentligen inte någon roll hur det sociala alternativt ekonomiska systemet ser ut. Ett företag behöver alltid ta hänsyn till både stat, kommun och landsting. Hur det här förhåller sig kan variera eftersom det både finns företag som existerar för att generera profit och samhällsnyttiga dito. Det här har även kommit att bli en politisk fråga på grund av att många av de sistnämnda också i allt större utsträckning försöker konkurrera på ekonomiska villkor.

Kort och gott råder i grund och botten en tämligen enkel uppdelning av hur staten styr näringslivet. Det finns visserligen både blandformer och såväl politiska som ekonomiska komplikationer men utgångspunkten är att ett samhälle baseras på antingen planekonomi eller marknadsekonomi. Planekonomin är i sin grundkonstruktion en socialistisk form av ett samhällssystem där staten bestämmer vad som ska produceras samt vad det här ska kosta. Den andra varianten brukar benämnas marknadsekonomi. Här avgör utbud och efterfrågan hur det övergripande näringslivet ska se ut. Båda systemen är beskaffade med såväl tillgångar som brister. Hänsyn måste i alla lägen tas till en mängd faktorer. Det här är något som fått konsekvenser för världen i sin helhet. Inget system är perfekt i någon värld. Det som kan framstå som fantastiskt i teorin förhåller sig på ett helt annat sätt i praktiken. Världen har på gott och ont fått ta del av sin beskärda del av detta faktum. Vad som alltid ska kommas ihåg är att det är den tänkande människan som kapat utrymme för det här.

Alla företag, stora som små, behöver alltid se till hur förhållandet mellan tanke och handling ser ut. Den ack så viktiga balansen mellan dess ytterligheter behöver uppenbara sig för att ett jämviktsläge överhuvudtaget ska kunna äga rum.