För att ett företag ska klara sig i längden gäller det att ha en tillräcklig lönsamhet. För att öka lönsamheten i företaget finns det några saker som är extra viktiga att ha koll på.

Eftersom det kan ta ett tag innan ett företag blir framgångsrikt gäller det att klara av några hundår vid uppstarten. Istället för att leva på makaroner och ketchup och behöva vända på varenda krona innan du kan ta ut en vettig lön från företaget är det smart att ha en trygg inkomst vid sidan av. För att ha tid att arbeta med ditt företag kan du söka deltidsjobb istället för ett tidskrävande heltidsarbete. På så sätt kan du utveckla företaget i lugn och ro samtidigt som du har en garanterad inkomst varje månad. Hos Bravura kan du enkelt söka efter deltidstjänster i hela Sverige.

Ha koll på utgifterna

Oavsett hur höga inkomsterna i företaget är kommer de inte att räcka till om utgifterna är för höga. Med andra ord gäller det att ha koll på räkningar och prioritera ordentligt. Även om det kan vara trist att inte kunna köpa in den senaste utrustningen eller ha det tjusigaste kontoret är det värt att vänta. Förhoppningsvis kommer företaget senare att öka sin omsättning och ha råd med allt detta.

För att kunna ha koll på utgifterna gäller det att följa upp hur det går varje månad. Genom att löpande analysera alla transaktioner i företaget och jämföra med budgeten är det enkelt att se om utvecklingen är positiv eller negativ. Glöm inte bort utgifterna som kommer en gång per kvartal eller mer sällan. Det är till exempel vanligt att kontorshyror betalas per kvartal och att försäkringar betalas per år.

Öka försäljningen

Det är förstås inte bara låga utgifter som leder till ett framgångsrikt företag. Även inkomsterna behöver rulla in varje månad för att företaget ska ha bra lönsamhet. För att företaget ska kunna växa gäller det att inte bara förlita sig på en stor kund. Försök att hitta flera kunder genom aktivt säljarbete eller marknadsföring i rätt kanaler. Ett vanligt sätt idag är att nå nya kunder via sociala medier. Många företag samarbetar exempelvis med influencers som är nischade inom ett visst område. Om du exempelvis säljer inredningsdetaljer är ett samarbete med en influencer inom hem och inredning en bra marknadsföringskanal.

Även traditionellt säljarbete som att ringa samtal och boka in möten är viktigt för att bredda kundbasen. Planera gärna in tid för detta varje vecka och tänk på att det kan krävas många samtal för att få napp.