Det generella faktumet

En av de stora frågorna som återstår är distinktionen mellan individ och kollektiv. Den värld vi lever i formas av det här vilket heller inte skiljer

Read More