Inramningens varians

Inget företag är i sin uppbyggnad det andra likt. När en organisation skapas medföljer i stort sett alltid någon slags kultur. Det är denne som ligger

Read More