Precis som samhället i stort har digitaliseringen även påverkat företag i hög grad. Det har inneburit enorma fördelar vilket på många sätt skapat en helt ny verklighetsuppfattning. Beroende på vilket företag det handlar om finns det nu för gemene man stor möjlighet att kunna sköta sitt arbete på annan plats än företagets kontor eller utrymme. Det går på samma sätt att både driva och leda ett företag oavsett var i världen hen befinner sig.

Myntet har även sin baksida genom att den ack så viktiga sociala kontakten kolleger i mellan minskar. Hänsyn behöver även tas till hur företaget i fråga annars ser ut. Är det i första hand ett fysiskt företag med digital närvaro eller ett renodlat digitalt dito?

De senaste femton åren har världen tätats till genom att digitaliseringen bland annat skapar utrymme för den globalisering som råder. Vad som tilläggas ska är att vi i själva verket på många sätt även glider ifrån varandra. Digitaliseringen har skapat fantastiska möjligheter på många sätt men vad som kommas ihåg ska är att alla relationer börjar med ögonkontakt. Företag bygger till mångt och mycket på relationer vilket därmed också blir en vital del i denna historia.