När du driver ett företag är det inte bara viktigt att ha bra medarbetare som bidrar till en kreativ och positiv kontorsmiljö, dina anställda behöver också ha tillräckligt med inventarier och material för att utföra sitt dagliga arbete. Genom att alltid ha koll på hur många pennor, kopieringspapper och annat material som krävs kan du undvika irritation hos de anställda och onödiga avbrott i arbetet.

Med kontorsmaterial från Swedoffice har du alltid möjlighet att tillgodose verksamhetens behov. Här finns kopieringspapper, pärmar, fikaprodukter och allt som behövs till företagets städning och hygien. Du får snabb leverans inom endast ett par dagar och kan beställa direkt via hemsidan.

Ordna en bra arbetsmiljö

Företagets anställda har rätt till en bra arbetsmiljö med tillgång till de verktyg och material de behöver för att utföra sitt arbete. Idag tillbringar många anställda en stor del av sin tid inomhus, vilket innebär att det vilar ett stort ansvar på dig som arbetsgivare att se till så att lokalerna är väl utformade vad gäller ljus, ljud, luft och temperatur. Det är även viktigt att arbeta för att undvika buller på arbetsplatsen, vilket kan inträffa när kontoret har dålig akustik. Onödiga ljud under arbetet kan orsaka stress när de anställda försöker koncentrera sig eller föra telefonsamtal. Om det också hela tiden är nödvändigt att överrösta ljud under arbetets gång kan de anställda få problem med stämbanden. För att undvika dessa problem kan du förbättra kontorets ljudmiljö, genom att tänka igenom hur du placerar olika störande ljudkällor och genom att skärma av dem ordentligt. Det kan också vara klokt att skapa tysta rum dit de anställda kan gå för att utföra arbetsuppgifter när de är i behov av koncentration.

Fördelar med hemarbete

Under pandemin har många arbetat hemifrån. En ny rapport som Myndigheten för arbetsmiljökunskap skapat visar att både medarbetare och chefer har upplevt att det finns många fördelar i att distansarbeta. Men de kunde också se att risken för belastningsskador ökade på grund av sämre ergonomiska förutsättningar, och att den sociala isoleringen ledde till en försämrad psykisk hälsa. Baserat på kartläggningen planerar myndigheten flera åtgärder som ska stärka arbetsmiljöfrågorna när distansarbete utförs, både nu och framåt i tiden. Många vill fortsätta jobba hemifrån helt eller delvis även när pandemin är över. Arbetsgivarna behöver därför hitta former som gör det möjligt att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, där behoven för både hemmajobbare och kontorsmedarbetare tillgodoses.